A tulajdoni lap tartalma és beszerzése

tulajdoni lap tartalma

A tulajdoni lap tartalma minden esetben három részből áll, melyek az ingatlannal kapcsolatos összes adatot és információt tartalmazzák.

Ha kiszemelünk egy eladó vagy kiadó ingatlant, fontos, hogy tisztában legyünk az aktuális jogi és tulajdonosi helyzetével. De akár még a múltjára is kíváncsiak lehetünk, hiszen senki sem szereti a kellemetlen meglepetéseket. A tulajdoni lap tartalma pedig mindent elárul! A tulajdoni lap közhiteles dokumentum, ami azt jelenti, hogy az állam a hivatalos ingatlan nyilvántartás alapján szolgáltatja az aktuálisan valós információkat. Amennyiben alaposan átolvassuk a benne található adatokat, biztosak lehetünk abban, hogy teljes körű tájékoztatásban részesültünk.

Mikor szükséges a tulajdoni lap beszerzése?

Ingatlan vétele és bérbe vétele esetén mindenképpen szükséges kikérni a tulajdoni lapot. Ezáltal megbizonyosodhatunk arról, hogy az eladó, illetve a bérbeadó személye valóban az, akinek mondja magát és valóban rendelkezik a szükséges jogokkal az ingatlannal kapcsolatban. Ezzel elkerülhetőek a csalások és egyéb visszaélések. Mivel az adásvételi szerződések esetén mindenképpen szükséges ügyvéd bevonása az ügyletbe, ő automatikusan lekéri a Földhivataltól az adott ingatlan tulajdoni lapját.

A tulajdoni lap lekérésének díja az ügyvédi honorárium részét képezi, külön nem kell érte fizetni. Kikérhető hiteles, teljes papír alapú másolat, hiteles, szemle papír alapú másolat, hitelesített és nem hitelesített térképmásolat, illetve földhasználati lap másolat, szükség szerint az adott esetben. A térképmásolat a megvásárolandó vagy kibérelendő ingatlan szomszédviszonyait mutatja be. Társasházakra vonatkozó adatlapot is le lehet töltetni a megfelelő online felületről. Ebből olyan alapinformációkra tehetünk szert, melyek a törzsbetétre vonatkozó összes önálló ingatlanra vonatkoznak. Ehhez ingyenesen és korlátlanul hozzá lehet férni.

A tulajdoni lap kikérése mennyi idő?

Régen a tulajdoni lapot a Földhivatal kirendeltségénél, személyesen lehetett csak kikérni. Természetesen, ha valakinek papír alapú tulajdoni lapra van szüksége, a mai napig hozzájuthat ezen a módon. Mára azonban az Ügyfélkapun keresztül szinte percek alatt hozzá lehet jutni a hiteles vagy nem hiteles tulajdoni lap másolathoz. Ez fizetős szolgáltatás, de magánszemélyek számára évente két darab lekérdezés ingyenes a nem hiteles másolat esetén. Ha azonban csak az első oldal adataira kíváncsi valaki, abból akár havi húsz darabot is letölthet térítésmentesen.

tulajdoni lap beszerzése

A tulajdoni lap értelmezése nem ördöngösség

A tulajdoni lap tartalma a következőkből áll, az I., az II. és a III. részből. Mindig, mindhárom rész tartalmazza az ott megjelölt adatokat, illetve információkat, jogokat és kötelezettségeket, melyek az ingatlanra vonatkoznak.

  • Az I. részben található az ingatlan pontos címe, helyrajzi száma, mérete, megnevezése, minőségi osztálya, rendeltetés szerinti jellege, földhasználati joga, jogi jellege és egyéb adatai.
  • A II. rész tartalmi részeit képezi a tulajdonjog, vagyonkezelői jog, állami tulajdonosi jog, illetve a tulajdonos kiskorúságának, esetleg gondnokság alá helyezésének megjelölése.
  • A III. részben pedig a különböző használati jogokat, elő-, vissza-, valamint vételi jogot, tartási és életjáradéki jogot, illetve a jelzálog- és végrehajtási jogot jelzik. Ugyanitt található, ha az ingatlanon valamiféle korlátozás, kisajátítás, terhelési vagy elidegenítési tilalom, esetleg bármiféle peres ügy, vagy büntetőeljárás megindítása szerepel.

Ezek mellett még az árveréssel, zárlattal, adatváltozási kérelmekkel, törölt zálogjoggal, különböző vizsgálatok határozataival, és minden olyan ténnyel és joggal találkozhatunk, amelyek bejegyzését törvény írja elő. A tulajdoni lap mindhárom része mindig ki van töltve, így az ingatlannal kapcsolatos minden kérdés megválaszolásra került az okmány értelmezésekor. A tulajdoni lap tartalma minden esetben hiteles, hiszen az aktuális állását mutatja az ingatlannak. Az adatokat ellenőrzött módon viszik fel a rendszerbe az arra jogosultak.