Medál és fülbevaló igaz- és tenyésztett gyöngyből

Igazgyöngy medál
Igazgyöngy medál

A gyöngyből készült ékszereknek van múltjuk. Nem sok ékszernek van, ami a nemességük bizonyítéka. Egy igazgyöngy medál minden királynő nyakában ott függött, ami az isteni akaratot és erőt sugározta nekik. Egy királyság vezetése nagyon sok gonddal és akaraterővel jár. Az alattvalók szeretete attól függött, hogy a királynő milyen tiszteletnek örvendett és mekkora volt a tekintélye. A tekintély nagyon fontos egy uralkodó számára. Minden királyi család női uralkodónak volt egy igazgyöngy medál a nyakában, amit átörökített a következőnek. Úgy tartották, hogy az uralkodók Isten akarata szerint követik egymást, amit soha senki nem kérdőjelezhet meg. Ezen isteni akarat kinyilvánítása az igazgyöngy medál által teljesedik be, ami végigkíséri egész uralkodói életén. Az uralkodói címen nem véletlenül ékszerek is vannak.

Minden ékszerdarab valamit bizonyít, illetve utal valamire, ami mindenkiben azt az érzetet nyújtja, hogy fontos és hatalmas uralkodó családról van szó. Már Viktória királynő idejében is az igazgyöngy medál minden kétséget kizárt, hogy jogosan ül a trónon annak viselője és ez nem halványodott mind a mai napig. Amikor egy hölgy visel egy ilyen medált, akkor tisztelettel és ugyanolyan tekintéllyel tegye, mint egy királynő. Minden hölgy a saját családjának királynője, aki gondoskodó és önfeláldozó. Az ékszeráruházak ezt a fennköltséget szeretnék sugallni a világ minden hölgyének, akik önfeláldozásuk eredményeként megérdemlik az igaz- és tenyésztett gyöngy fülbevaló méltóságteljes viselését. A nő élete akkor válik teljessé, amikor családot alapít és gyermeke születik. Először a férj szívének királynője, aztán a gyermeké, aki tisztaságával megkoronázza addigi életét. A tiszta gyermeki rajongás nem más, mint az isteni szeretet, amit valaha kaphat egy nő. Ennek érdemére talán az egyik legszebb és legvalódibb bizonyítékául szolgálhat a tenyésztett gyöngy fülbevaló is. Gondoljon mindenki az édesanyjára és minden bizonnyal elhomályosulnak a tekintetek, ha gyerekkorukra emlékeznek vissza!