Lakáseladás illeték – mennyit kell fizetnünk?

lakáseladás illeték

Ha azt fontolgatja, hogy elad egy lakást, házat vagy annak egy részét, akkor érdemes már előre informálódnia a lakáseladás illeték mértékéről. Arról is fontos pontos adatokhoz jutni, hogy ilyen esetben milyen adókat kell még fizetni és ki felé kell ezt megtenni.

A sikeres ingatlaneladás záloga

Hazánk adófizetőinek az egyik legsürgetőbb kérdése mindig az állami költségvetés javára befizetett díjak megadóztatásával kapcsolatos problémák voltak. A gazdasági hibák elkerüléséhez az emberek növelni szeretnék a pénzügyi ismereteiket és megtudni a lakáseladás utáni adózás folyamatát. Különösen sokan aggódnak a lakáseladás illeték miatt, aminek a mértéke és a kiszámítási képlete bizonyos időközönként jelentős változásokon megy keresztül.

Kihez forduljunk segítségért ilyenkor?

Itthon az ingatlan adásvételi szerződéseket közjegyzők készítik, akik aláírásukkal igazolják az írásbeli megállapodást. A tulajdonjog átruházásával kapcsolatos információkat pedig bejegyzik az állami nyilvántartásba. Csakis attól a pillanattól kezdve szerzi meg a vevő az ingatlanhoz fűződő valamennyi jogot, amint ez a nyilvántartásba vétel megtörtént. Az eladó szempontjából ez a lépés a lakáseladás illeték megfizetését vonja maga után.

A tulajdonjog átruházása történhet magának az ingatlannak a helyszínén vagy a közjegyző irodájában is. Viszont mind az első, mind a második esetben, a lakáseladás illetéken kívül, ki kell fizetni a közjegyző szolgáltatásait. Ezt az esetek többségében a vevő teszi meg. Ha a felek előzetesen megegyeztek erről, akkor az eladó is beszállhat a költségekbe. A lakáseladás utáni adózás összege azonban nem attól függ, hogy melyik közjegyzőhöz fordulunk.

lakáseladás utáni adózás

Mennyi az annyi?

Általános szabály, hogy egy ingatlan értékesítés adókötelezett folyamat. A lakáseladás illeték személyi jövedelemadója 2021-ben 15%. Ezt az adót a lakás adásvételi szerződésének aláírása előtt kell megfizetni. A megállapodást hitelesítő közjegyző tájékoztatja az adóhatóságot a megkötött szerződésről és a befizetett adóról.

Mely esetekben nem fizet adót az eladó?

A lakáseladás illeték alól mentesülnek azok, akiknek az ingatlan már több mint 5 éve a tulajdonukban van. Amennyiben a lakáseladás 5 éven belül történik, az illeték befizetése továbbra is terheli az eladót. Más szóval, amikor egy magyar állampolgárnak olyan lakása vagy háza van, aminek több mint 5 éve a törvényes tulajdonosa, lakáseladás illetéket nem kell fizetnie.

Hazánk sok polgárát érdekli az a kérdés is, hogy mikor adható el az örökölt ingatlan és azután milyen adót kell fizetni az államkasszába? A válasz néha nem tetszik azoknak, akik azt remélik, hogy az örökölt vagyont gyorsan, nyereségesen és felesleges pénzügyi költségek nélkül értékesíthetik. Hogy mikor adható el az örökölt ingatlan? Természetesen akkor, ha a hagyatéki eljárás már lezárult. Ez általában 2-3 hónapot vesz igénybe, ha az ingatlanra más nem tart igényt. Örökölt lakóingatlan eladásakor jövedelemadó is fizetendő. A lakáseladás illeték alóli mentesség pedig itt sem jöhet számításba akkor, ha a lakáseladás 5 éven belül történik.