Lakáseladási alapfogalmak: foglaló vagy előleg?

foglaló vagy előleg

Ingatlant adna el vagy vásárolna, de nem tudja mi a különbség a foglaló vagy előleg között? Szeretné biztosítani a szerződés létrejöttét? Szeretné még átgondolni, várna egy jobb ajánlatra, de a biztosat sem szeretné elveszíteni? A legtöbb embernek a két szó egymás szinonimája. Bár vannak hasonlóságok, nagyon különböző joghatások fűződhetnek hozzájuk. Sokak szerint, amennyiben egy szerződés lérejöttét pénzfizetéssel kívánják biztosítani, teljesen lényegtelen, hogy a kifizetett összeget előlegnek vagy foglalónak hívják. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy a kettő közül melyiket választjuk, illetve utalunk rá a szerződésben.

Mi a különbség a foglaló és az előleg között?

A különbség a kettő között kizárólag a szerződés meghiúsulása esetén mutatkozik meg. A foglaló összegével ellentétben, az előleg minden esetben a vételár részét képezi, vagyis akármelyik fél részéről hiúsul meg az üzlet, ez az összeg visszajár. Az előleg megfizetése nincs olyan szabályokhoz kötve, mint a foglaló esetében, tehát nincs korlátozva az előleg mértéke sem.

Foglaló vagy előleg?

A foglaló és az előleg nem “vagy” viszonyban állnak egymással. A felek megállapodnak a vételárban, amit a vevő rendszerint részletekben teljesít. A vételár valamennyi teljesítendő részlete, jogi értelemben vételár előleg. Tehát az előleg, vételár. Ebben a tekintetben semmilyen különleges többlettulajdonsággal nem rendelkezik, lényegében a vételár egy részlete. Az ingatlan adásvételi szerződés szükségszerű velejárója a vételár részlete. Így nem beszélhetünk vagylagosságról.
Ezzel szemben, a foglaló a szerződést biztosító kötelezettség. Maximális összege nincs meghatározva jogilag. Azonban a Polgári Törvénykönyv szerint, a bíróság a kötelezett kérésére a túlzott mértékű foglalót mérsékelheti. Az egységes bírói gyakorlat értelmében a vételár 10 százaléka. Elengedhetetlen azonban, hogy a szerződésből kétséget kizáróan kitűnjön, hogy az átadott összeg foglalónak minősül. Amennyiben a szerződés nem tartalmaz egyértelmű utalást erre vonatkozóan, az átadott összeget előlegnek kell tekinteni.

Foglaló vagy előleg jár vissza?

A foglaló letételével kapcsolatban mindenképpen tudnia kell, hogyha meghiúsul az adásvétel, a foglaló visszajár. Ha mindkét fél hibájából nem jön létre az üzlet vagy közös megegyezés alapján bontanak szerződést, akkor a foglaló visszakerül az ajánlattevő vevőhöz. Ha az adásvétel a vevő részéről kerül visszamondásra, nyomos indok nélkül, akkor a foglaló az eladóé. Abban az esetben, amikor az eladó mondja vissza az adásvételt, a foglaló kétszeresét kell megadnia a vevőnek.

Mikor jár vissza a foglaló?

Előleg tehát az ingatlan adásvételi szerződés teljesítése során átadott valamennyi vételár-részlet. A szerződés során előlegként említett összegek bármilyen esetben visszajárnak a vevőnek, ha az adásvétel megszűnik. Visszafizetésének kötelezettsége teljesen független attól, hogy az adásvételi szerződés milyen okból szűnt meg. Ez azt jelenti, hogy az előlegnek nincs szankció funkciója, mint a foglalónak.

Foglaló vagy előleg? Ne menjen bele felelőtlenül, megfelelő anyagi fedezet nélkül az ingatlanvásárlásba! Tájékozódjon a bankjánál, hogy milyen hitelre jogosult, hiszen mindezt és a kifizetések ütemezését is bele kell foglalnia az adásvételi szerződésbe. Bízzon az ingatlanügynökségek szakmaiságában, azonban egyetlen ingatlanügynök unszolására se ugorjon bele felelőtlenül semmibe! Amennyiben közeli ismerőstől, esetleg rokontól vásárol ingatlant, akkor is feleljen meg a formai követelményeknek és legyen letéve a foglaló összege szakszerűen, hogy általa biztosítsa a biztonságos és sikeres ingatlan-adásvételt!

Összegezve

Az előleg a vételár egy részét képezi, visszajár minden esetben a vásárlónak, ha megszűnik az üzlet. A foglaló egy kötelezettség, biztosíték a szerződés létrejöttéhez. A foglaló visszajár a vevőnek abban az esetben, ha mindkét fél hibájából hiúsul meg a szerződéskötés. A vásárlónak kétszeresen jár vissza, ha az eladó mondja vissza. Amennyiben a vásárló hibája, akkor az eladót illeti meg.